Plastikiniai langai
Apie mus
Galerija
Kontaktai

ENERGETISKAI TAUPŪS GYVENAMIEJI NAMAIPastatus būtina gerai termoizoliuoti, tačiau to dar nepakanka, kad gyventojų reikmėms sunaudojamos energijos kiekiai iš tikrųjų labai sumažėtų. Ką dar galima nuveikti energijos taupymo srityje, kartu nemažinant jos būtino sunaudojimo? Vokietijoje statomuose naujuose ir pertvarkomuose senuose gyvenamuosiuose pastatuose energija naudojama labai efektyviai. 1995 m. sausio 1 d. Vokietijoje įsigalios naujas pastatų termoizoliavimo įstatymas, kuriame išdėstyti labai griežti reikalavimai termoizoliacinėms medžiagoms ir pastatų apšiltinimo darbams (mes apie tai rašėme I šio leidinio dalyje). Kokie pastatai gali atitikti šiuos "žiaurius" reikalavimus? Apie tai ir yra šis straipsnis. Energija iš tikrųjų efektyviai naudojama ir taupoma pastatuose, kuriuose mažinami šilumos ir energijos poreikiai, saulės energija naudojama ir pasyviai, ir vandeniui šildyti, šiluminė energija akumuliuojama ir paskirstoma energetiškai taupiai. Tokie pastatai vadinami mažaenergetiniais, energetiškai taupiais. Pavyzdžiai? Prašom, jų yra daug, mes aprašome tik du projektus.
Firmos "Zenker" projektuotojai sukūrė energetiškai taupaus namo projektą: jam panaudojo ne tik kokybiškas, gera šilumine varža pasižyminčias statybines medžiagas, bet ir stengėsi, kad naujasis namas atitiktų visus tokiam namui keliamus reikalavimus.
I reikalavimas - tai šildymo poreikių mažinimas Gerai termoizoliavus pastatą šilumines energijos poreikis sumažėjo 50%. Be to, daug dėmesio skirta energiją taupančiai buitinei technikai ir įrangai įsigyti, pvz., taupioms lempoms, nuolatinę elektros srovę naudojantiems šaldytuvams (energijos reikia mažiau, nors toks šaldytuvas yra brangesnis), indų plovyklai ir skalbimo mašinai su soliariniais įvadais (galima naudoti žemesnės temperatūros saulės sušildytą vandenį). Energetiškai taupūs buitiniai prietaisai gali padėti sumažinti elektros energijos poreikį tris kartus.
II reikalavimas - saulės energijos naudojimas Soliariniai kolektoriai su apsaugota nuo šalčio apytakos sistema ir saules energijos varomas nuolatinės srovės siurblys sušildo vandenį 500 litrų talpos rezervuare. Sušildytas vanduo naudojamas virtuvės poreikiams, maudymuisi, skalbimui. Didelis stiklinis stogo plotas pietų pusėje ir skaidrūs dvigubi termoizo-liaciniai stiklai garantuoja galimybę pasyviai naudoti saulės energiją.
III reikalavimas - elektros energijos gamyba 7 m2 ploto saulės baterijos ("balkono aptvaras") kasdien gamina vidutiniškai 0,8 kWh, o gražiomis saulėtomis dienomis - netgi 1,5-2,0 kWh. Kintamoji elektros srovė (220 V) arba 24 V nuolatinė srovė, naudojant inverterį, tiekiama iš akumuliatoriaus.
IV reikalavimas - šiluminės energijos akumuliavimas Nedidelis dyzelinis Volksvvagen firmos variklis, sujungtas su elektros generatoriumi, gamina elektros ir šiluminę energiją. Naudojant šalto vandens ir išmetamųjų dujų šilumos keitiklį, galima gauti dar papildomai šilumos. Gaminama elektros energija naudojama namo elektros tinkle ir akumuliatoriui papildomai pakrauti. Dyzeliniam varikliui reikia įprasto buitinio kuro. Šio autonomiško, energetiškai taupaus namo metinis energetinis balansas yra toks: energiją taupančios įrangos įsigijimo ir montavimo išlaidos - 45000 DM, kasmet sutaupoma elektros energijos už 1000 DM. Be to, sutaupoma kuro ir dar teikiama mokesčių nuolaida už energiją taupančios ir aplinkos neteršiančios įrangos naudojimą. Kitas pavyzdys - tai Vokietijos firmos "ASS Haus" suprojektuotas namas, kuriame naudojama firmos "Airtherm" energetinė įranga. Tuščia vidurine dalimi cirkuliuoja oro srautas, kurį aplinkui namą varinėja. Modernūs originalus laiptai.

II.Energijos gamyba naudojant alternatyvius energijos šaltinius

ENERGETIŠKAI TAUPŪS GYVENAMIEJI NAMAI

hermetiškoje rūsio katilinėje esantis šiluminis siurblys. Jis šiltą orą pučia per centrinę šachtą iki pat namo kraigo. Vesdamas oras leižiasi žemyn į rūsį, pakeliui kaupdamas transmisinę šilumą, kuri šiaip jau prarandama per atitvarines konstrukcijas. Vadinasi, šis šiluminis siurblys ne tik naudoja antrinę gyvenamosios erdvės šilumą, bet ir šiek tiek kompensuoja vėdinimo ir pan. nuostolius, kaupdamas žemės šilumą iš neizoliuoto rūsio. Labai paprasta ir racionalu, o šio namo projektą sukūrusi firma jam pastatyti netgi neturėjo papildomų išlaidų. Dvigubas namo sienas galima gaminti iš medinių skydinių konstrukcijų. Rūsys įrengiamas taip pat lengvai, mat jam naudojamos pramoninės betono konstrukcijos. Oro cirkuliavimas garantuojamas, įrengiant rūsį ant kojelių tarsi vonią. Šio namo metinis energetinis balansas: sunaudojama apie 50% šiluminio spinduliavimo iš gyvenamųjų patalpų, dar 10% patenka iš dirvos, o apie 40% šilumos poreikio kompensuoja elektros energija, skirta šiluminio siurblio veikimui. Suminis šiluminio siurblio galingumas yra nedidelis (3 - 5kW), nereikia jokio (netgi avarinio!) dūmtraukio. Papildomos standartizuoto namo išlaidos yra apie 30000 DM, jos atsipirks maždaug per 10 metų. Šio projekto dideliu naudingumu buvo įsitikinta, firmos "Airtherm" įrengimus sumontavus keliuose šimtuose anksčiau pastatytų gyvenamųjų namų ir pertvarkytų pagal šio projekto reikalavimus.


Langų įrengimo sąlygos
Langų sandarinimas
Langų sandarinimas 2
Langų rėmai ir konstrukcijos
Langų rėmai ir konstrukcijos 2
Paprastos ir šiltintosios žaliuzės
Patalpų vėdinimas
Langų akustika
Šiluminių sąvybių prioritetai
Šiluminių sąvybių prioritetai 2
Šiluminių sąvybių prioritetai 3
Šiluminių sąvybių prioritetai 4
Šiluminių sąvybių prioritetai 5
Langų montavimas Lietuvoje
Langų montavimas Lietuvoje 2
Langų montavimas Lietuvoje 3
Langų montavimas Lietuvoje 4
Aliuminės langų konstrukcijos


LENKIJOS STATYBINĖ STALIAUS DIRBINIŲ PRAMONĖ
LANGŲ GAMYBOS PATIRTIS IR NAUJOVĖS BALTARUSIJOJE
LANGU GAMYBOS PATIRTIS IR NAUJOVĖS UKRAINOJE
LANGŲ KOKYBĖS TENDENCIJOS IR KONTROLĖS SISTEMA LIETUVOJE
AV NACIONALINĖ LANGŲ VERTINIMO TARYBOS PROGRAMA
NFRC ĮVERTINIMO IR SERTIFIKAVIMO VAIDMUO JUNGTINIŲ VALSTIJŲ NORMOSE IR STANDARTUOSE
KOMPIUTERINIŲ MODELIAVIMO PRIEMONIŲ VAIDMUO LANGŲ SERTIFIKAVIME IR PROJEKTAVIME
NAUJOS KRYPTYS IR PATOBULINIMAI SERTIFIKAVIMO PROCEDŪROSE ŠIAURĖS AMERIKOJE
PROGRAMOS, SKATINANČIOS ENERGETIŠKAI EFEKTYVIŲ LANGŲ GAMYBĄ JAV
LANGŲ BANDYMŲ ĮRENGIMŲ TOBULINIMO TENDENCIJOS
LANGŲ ĮVERTINIMO PROCEDŪROS: NFRC PROGRAMA STATYBŲ AIKŠTELIŲ GAMINIAMS
LANGAI, REGULIUOJANTYS PATALPOS ŠILUMINI RĖŽIMĄ
LANGAI, REGULIUOJANTYS PATALPOS ŠILUMINI RĖŽIMĄ II


Plastikiniai langai