Plastikiniai langai
Apie mus
Galerija
Kontaktai

KOMPIUTERINIŲ MODELIAVIMO PRIEMONIŲ VAIDMUO LANGŲ SERTIFIKAVIME IR PROJEKTAVIME

Dar prieš pasirodant personaliniams kompiuteriams, šilumos pernešimo statinių konstrukcijose modeliavimas buvo atliktas mokslinėse laboratorijose, naudojant brangius stacionarius nenešiojamus kompiuterius ir naudojant vieną iš skaitmeninio modeliavimo programų. Projektuotojai ir architektai iš vienos pusės ir gamintojai iš kitos turėjo remtis duomenimis, gautais iš pilno šiluminio bandymo, kuris buvo brangus, kaip pinigine, taip ir laiko išraiška, ir todėl tik ribotas bandinių skaičius buvo ištirtas. Tai turėjo įtakos ne tik projektuotojams ir gamintojams, bet ir reglamentų atstovams, o galiausiai ir vartotojams, kurie turėjo remtis sporadiškais ir nepatikimais duomenimis apie langų gaminių bei kitų statybos gaminių energijos parametrus. Neatsitiktinai pirmųjų '"naudotojui draugiškų" kompiuterių taryba programų, tokių, kaip WITNDOW, KOBRU, FRAME ir kt. langų šiluminių savybių modeliavimo, įdiegimo priešaušryje buvo sukurta Nacionalinė langų įvertinimo. Tuo pat metu, kai pirmieji šių programų leidiniai turėjo labai ribotą funkcionalumą, jie parodė didžiulį naudojimosi patogumą, rezultatų pastovumą, netgi tikslumą. Tai sudarė palankias sąlygas nacionalinės įvertinimo sistemos sukūrimui, kuri buvo pakankamai tiksli ir puiki, ir tuo pat metu nebrangi ir prieinama. Prieš 10 metų, JAV ir Kanada pradėjo naudoti kompiuterines modeliavimo programas sertifikavimo tikslams, ir sertifikuojamų gaminių skaičius netgi iki šiol eksponentiškai auga. Šiandien vien tik Jungtinėse Valstijose daugiau kaip 60.000 gaminių turi NFRC sertifikavimo etiketes. Tuo pačiu metu, kai kompiuterinis modeliavimas yra vienas iš pagrindinių įvertinimo sistemos tobulėjimo veiksnių, jis vaidina lemiamą vaidmenį, tobulinant langų sistemų energetinį efektyvumą, naudojant kompiuterinį modeliavimą ankstyvosiose projektavimo stadijose. JAV ir Kanada investavo nemažas visuomeninių lėšų sumas tokių programų, kaip WINDOW, THERM, RESFEN, OPTICS, VISION ir FRAME, tobulinime ir be jokio arba labai mažu mokesčiu aprūpino jomis visas sertifikavimo tarnybas, gamintojus, architektus ir t.t. JAV pastoviai skiria lėšas šių priemonių tobulinimui" kol jos pasieks pilną funkcionalumą, būtiną daugumos rinkoje egzistuojančių gaminių modeliavimui. Tariant, kad gaminiai pastoviai keičiasi, sertifikavimo tarnybų bei gamintojų poreikiai vis auga, o modeliuojančios kompiuterinės programos sudėtingėja, yra ketina, jog metams bėgant finansavimo lygis iš visuomeninių fondų išsilaikys toksNaujausia programinė įranga (THERM 2.1, WIND0W 5, OPTICS 5 ir RESFEN 4) užtikrina daug didesnį tikslumą, platesnį skirtingų gaminių diapazoną (t.y. projektuojami gaminiai, kompiuterinės sistemos ir kt.), naujų indeksų, kaip kondensacijos varžą, įvedamą bei "'draugiškumo" vartotojui ir patoeumo naudotis pagerinimą. Be abejonės aišku, kad pastovus ir besiplečiantis kompiuterinio modeliavimo programų naudojimas ir toliau didės ir tarnaus kaip pagrindinė priemonė vertinimo ir sertifikavimo sistemose bei gaminius tobulinimas.

Plastikiniai langai     Skaitykite toliau