Plastikiniai langai
Apie mus
Galerija
KontaktaiKompromisiniu variantu galima laikyti galimybę ant esamų stiklų uždėti, pavyzdžiui, dvi atspindinčias dangas, tuomet suporinto lango šilumos perdavimo koeficientas apytikriai būtų 1,3 W/(m2-K), o dangų uždėjimo kaina, atsiperkant per 15 metų, būtų apie 190 Lt/m2. Žymiai sumažinti langų šilumos perdavimo koeficientą, pavyzdžiui, iki 1,6 W/(m2-K), galima tik panaudojant selektyvinį stiklą su žemu atspindžio koeficientu. Selektyvinis stiklas Lietuvoje negaminamas, o įvežamas iš Vakarų Europos šalių. Jo patikimumas, kaip ir daugelio kitų medžiagų ir elementų, dar nepakankamai ištirtas, nepatikrintas per ilgesnį eksploatacijos laiką, ir nėra apibrėžtas atitinkamais reglamentais ir standartais, todėl niekas iš esmės negali pateikti garantijos vienos ar kitos rūšies naudojimo ilgaamžiškumui. Čia pateikti ekonominiai ir techniniai duomenys verčia daryti išvadą, kad dirbtinai kelti privalomą langų šiluminės izoliacijos pajėgumą, negu yra pateiktas 1999 metų reglamente, netikslinga, juo labiau, kad negarantuojamas naujo tipo langų patikimo ir atsiperkančio eksploatavimo bei atsiperkamumo laikas. Laikantis kitų prioritetų, galima būtų svarstyti klausimą apie III lygmens arba 2-3 klasių norminių reikalavimų įteisinimą naujame reglamente su sąlyga, jei bus atliktos išsamios techniškos ir ekonominės analizės ir reikalingiausi tyrimai.

Plastikiniai langai     Skaitykite toliau