Plastikiniai langai
Apie mus
Galerija
Kontaktai

LANGŲ KONSTRUKCIJOS IR ĮRENGIMO SĄLYGOS

Žinoma, kad per langų staktas ir rėmus prarandama apie 30-35% šilumos, neskaitant infiltracijos. Tiek buvusioje, tiek ir dabartinėje langų projektavimo ir įrengimo praktikoje visos skaičiuojamosios langų šilumos perdavimo koeficientų vertės pateikiamos, neatsižvelgiant į tikėtiną ar esamą langų nesandarumą. Suprantama, kad šiuo metu turimas medžiagų ir gamybos priemonių asortimentas leidžia patikimai pagaminti ir įrengti sandarius langus, tačiau taip pat yra žinoma, kad praktiškai visi iki 1994-95 metų statytų namų langai yra daugiau ar mažiau nesandarūs, o faktiškasis langų šilumos perdavimo koeficientas, pučiant vėjui, yra ketvirčiu ar net trečdaliu didesnis už deklaruotą ar skaičiuojamąjį.

metalinės durys     Skaitykite toliau