Plastikiniai langai
Apie mus
Galerija
Kontaktai

LANGŲ KOKYBĖS TENDENCIJOS IR KONTROLĖS SISTEMA LIETUVOJE

Straipsnyje apžvelgtos Lietuvoje gaminamų langų kokybinių rodiklių vystymosi tendencijos. Analizuojamo laikotarpio pradžia - 1994 metai, kada Statybos ir urbanistikos ministerija priėmė nutarimą dėl privalomo statybos produkcijos tikrinimo. Straipsnyje nagrinėjama: - gamintojų taikoma langų kokybės kontrolės sistema; - gamintojų kompetencijos ir kvalifikacijos kitimo tendencijos; - normatyvinių dokumentų sistema, reglamentuojanti reikalavimus langų produkcijai ir jų bandymo metodams. Šios sistemos raida ir jos įtaka langų kokybinių pasikeitimų tendencijoms; - valstybinių institucijų įtaka langų gamybai, jų kokybės lygio palaikymui ir vystymui; - trečios šalies ir rinkos priežiūros įstaigų (bandymo laboratorijos, sertifikavimo įstaigos, kokybės inspekcijos) įtaka langų kokybės lygio palaikymui ir vystymui. Analizuodamas šiuos klausimus, autorius pabandė atsakyti, kaip pasikeitė langų kokybė per nurodytą laikotarpį, kokios galėtų būti tolesnės langų vystymosi tendencijos, kokie iš nurodytų faktorių ir kokia dalimi turėjo įtakos šiam procesui. Pateikdamas savo samprotavimus ir išvadas, autorius rėmėsi savo patirtimi, atliekant produkcijos sertifikavimą, bandymų laboratorijų atliktų bandymų rezultatais. Straipsnyje pateiktos išvados nepretenduoja į neginčijamus teiginius, o tik išreiškia autoriaus požiūrį nurodyta tema. Konkretūs faktai ar firmų pavadinimai straipsnyje neminimi dėl konfidencialumo reikalavimų.

Plastikiniai langai     Skaitykite toliau