Plastikiniai langai
Apie mus
Galerija
KontaktaiReikėtų atkreipti dėmesį į faktą, kad plėvelės įrengimas didina stiklo sugertos šilumos kiekį, tuo pakeldamas ne tik stiklo vidaus paviršiaus, bet ir stiklo masės bei oro tarpelių temperatūrą (mažėja garų kondensacijos tikimybė). Žinant, kad ypač sandarių langų ir apšiltintų atitvarų vidaus paviršiai turi būti vėdinami, rasos taško temperatūra turi būti atitinkamai aukštesnė. Tačiau efektyvios vėdinimo sistemos įrenginio kaštai ir vėdinimo energijos sąnaudos faktiškai ženkliai padidina suminę sandarių langų įrengimo kainą ir didina atsipirkimo laiką. Tuos faktorius taip pat reikia įvertinti. Parenkant lango konstrukcijų tipą ir šilumos perdavimo koeficiento per langus vertes, aktualiausiu tampa lango techniško ir ekonominio apsimokėjimo klausimas, atsižvelgiant į kai kuriuos kitus langų eksploataciją įtakojančius veiksnius: jų patikimumą (ilgaamžiškumą), garso izoliacinį pajėgumą ir esamas išeities sąlygas. Pavyzdžiui, ar būtina keisti langus, apšiltinant esamus pastatus. Šiaip ar taip, naujai statomų ir iš esmės rekonstruojamų pastatų naudingas plotas tesudaro 1-2% esamo fondo, ir todėl šiais atvejais gali būti keliami griežtesni reikalavimai. Iš tiesų, įvertinant infiltraciją, higieniškai tinkamais langais galima laikyti tik 2 stiklų su atskirais mediniais rėmais langus.

Plastikiniai langai     Skaitykite toliau