Plastikiniai langai
Apie mus
Galerija
Kontaktai

LANGAI, REGULIUOJANTYS PATALPOS ŠILUMINI RĖŽIMĄ

Šiame pranešime pristatytas TbilZNIIEP statybinės fizikos laboratorijoje sukurtos langų konstrukcijos, reguliuojančios patalpos šiluminį režimą ne tik paros bėgyje, bet ir skirtingais metų sezonais. Be to, laboratorijoje sukurtos langų konstrukcijos taip pat įgalina sumažinti energijos poreikius patalpų šildymui bei oro kondicionavimui. Pateiktas trumpas langų, idėjų ir konstrukcijų, apgintų autoriniais išradimų liudijimais, aprašymas (autoriai Dž. V. Buačidzė, E.A. Bogačenko, T.G. Chalato va): 1. Lango konstrukciją sudaro dvigubas įstiklinimas, kurio vienas stiklas -specialusis statybinis, antrasis - paprastas. Rėmas yra su pasukamu mechanizmu, leidžiančiu dinamiškai išnaudoti dvigubą įstiklinimą. Vasaros eksploatavimo laikotarpiu lango rėmas pastatomas taip, kad specialusis stiklas (šilumą sugeriantis arba šilumą atspindintis) su plėveline danga būtų į išorę, o paprastasis - į vidų. Tokiu būdu tarpstiklėje sumažėja sudėtinių šilumos mainų dedamoji spinduliuote, ir todėl į patalpą patenka mažesnė saulės spinduliuojamos šilumos dalis. Žiemą pasukamo mechanizmo dėka lango rėmas pastatomas taip, kad paprastasis stiklas būtų nukreiptas į išorę, o šilumą atspindintis - į vidų. To pasekmėje sumažėja šilumos nuostoliai per langą. Lango konstrukcija pasižymi šilumos bei saulės spinduliuotės atspindinčia savybe ir todėl reguliuoja patalpos šiluminį režimą tiek sezoniškai, tiek paros bėgyje. Tarpstiklės oro sluoksnio storis yra apskaičiuojamas, įvertinant šiluminius-techninius bei geometrinius lango konstrukcijos parametrus. 2. Išorės atitvara (plokštė su lango anga), apšildymui panaudojanti saulės spinduliuote, susideda iš dviejų sienučių su oro tarpais tarp jų. Vidinė sienutė yra neskaidri ir jos storis yra apskaičiuojamas pagal šilutninius-techninius reikalavimus. Taip pat vidinės sienutės lango anga yra horizontaliai ištįsta ir esanti viršutinėje jos dalyje. Išorinė sienutė yra visiškai skaidri, kad per ją galėtų prasiskverbtų saulės spinduliuote. Abi sienutės turi įėjimo ir išėjimo angas, išdėstytas sienučių viršuje bei apačioje, kurios gali būti ištisinės arba kanalų pobūdžio. Esant įvairaus pobūdžio angoms, yra nustatomi jų atstojamieji plotai, norint užtikrinti reikiamus oro mainus patalpoje.

Plastikiniai langai     Skaitykite toliau